• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com.com
Ерөнхий боловсролын сургууль
Ерөнхий боловсролын сургууль

Ерөнхий боловсролын сургууль нь сумын иргэдэд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг. 624 сурагч 60 багш, ажилчидтай. 320 хүүхдийн хичээлийн байр, 177 хүүхдийн дотуур байр, хүүхдийн хоолны газар, спорты...

2022-01-24 17:31:39

Дэлгэрэнгүй..