• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com.com
Тогтоол, захирамж
ЭРДЭНЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Хуурайшилтын үе эхэлж байгаатай холбогдуулан 2022 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ойд үйл ажиллагаа явуулахыг түр хугацаагаар хориглосон шийдвэр гарсан тул мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгогдо...

2022-03-23 12:10:12

Дэлгэрэнгүй..
ЭРДЭНЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ...

2022-01-13 14:49:21

Дэлгэрэнгүй..
ЭРДЭНЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай ...

2022-01-07 11:53:57

Дэлгэрэнгүй..