• 70276727
 • tuv_erdene@yahoo.com

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТОХИОЛДСОН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТОХИОЛДСОН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ ...

Цаг үеийн мэдээлэл

Онцлох видео

 • Газар нутаг

  0 га

 • Хүн ам

  0

 • Айл өрхүүд

  0

 • Аж ахуй нэгж

  0

 • Мал сүрэг

  0