• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалт
Шүдний кабинетын иж бүрэн тоног төхөөрөмж, яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмжүүдтэй болсон

...

2021-10-05 12:47:18

Дэлгэрэнгүй..
Хустайн хороололын худгийг цахимжуулж, ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилууллаа

...

2021-09-05 12:26:27

Дэлгэрэнгүй..