• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com.com
“Эрдэнэ” МСҮТ

“Эрдэнэ” МСҮТ нь “Архустын сургууль комбинат” нэрээр 60 жилийн турш  алдаршсан, 22000 мэргэжилтэй ажилчдыг эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд бэлтгэн нийлүүлж, 20 хөдөлмөрийн баатар, 8 гавьяатыг төрүүлсэн түүхийн алтан хуудастай тус сургууль нь тохилог хичээлийн болон дотуур байр, соёлын төв, дадлагын газар, тайван орчин, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах түншлэгч байгууллагуудтай. Одоогоор 13 мэргэжлээр 320 сурагч суралцаж, 56 багш ажиллаж байна.  “Эрдэнэ” МСҮТ нь “Архустын сургууль комбинат” нэрээр 60 жилийн турш  алдаршсан, 22000 мэргэжилтэй ажилчдыг эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд бэлтгэн нийлүүлж, 20 хөдөлмөрийн баатар, 8 гавьяатыг төрүүлсэн түүхийн алтан хуудастай тус сургууль нь тохилог хичээлийн болон дотуур байр, соёлын төв, дадлагын газар, тайван орчин, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах түншлэгч байгууллагуудтай. Одоогоор 13 мэргэжлээр 320 сурагч суралцаж, 56 багш ажиллаж байна. 

2021-10-12 16:56:25