• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
ЗДТГ-ын дарга

Александрын Пүрэвсүрэн нь 1979 онд Төв аймгийн Эрдэнэ суманд төрсөн.

  • 1987-1997 онуудад ерөнхий боловсролын дунд сургууль
  • 1997-2002 онд ХААИСургуульд " Инженер механикч " мэргэжилээр төгссөн
  • 2005-2009 онд Халх журам хууль зүйн дээд сургуульд  " Эрх зүйч "мэргэжилээр суралцан төгссөн.
  • Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн ажилтан, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Улсын бүртгэгчээр ажиллаж байсан. 
  • А.Пүрэвсүрэн нь төрийн албанд 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 2003- 2011 онд   сумын Засаг даргын Тамгын газарт Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, 2012 онд Улсын бүртгэгч, 2013 оноос одоог хүртэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байна. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллах хугацаандаа аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас гаргасан бодлогын баримт бичиг, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага зохицуулалтаар хангаж, явц, гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайлагнан Төв аймагт байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ жил бүр 1-3 дугаар байрыг тус тус эзэлсэн тэргүүний хамт олон юм. Батлан хамгаалах болон гамшгаас хамгаалах хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хангах ажлыг хариуцаж бодлого зохицуулалтаар ханган ажиллаж байна.

2021-11-01 18:57:34