• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com.com
ЭРДЭНЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

Аюушийн Мөнгөнбаяр нь 1984 онд Төв аймгийн Эрдэнэ суманд төрсөн. 

  • 1991-2001 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль
  • 2004-2008 онд ХААИСургуульд Инженер, механик мэргэжлээр төгссөн 
  • 2009-2011 онд Эрдэнэ сумын Чулуутын 2-р багийн засаг дарга 
  • 2011-2012 онд БОАБайцаагч
  • 2012-2016 онд Эрдэнэ сумын Чулуутын 2-р багийн засаг дарга 
  • 2016-2020 онд ИТХурлын дарга 
  • 2020 оноос сумын засаг дарга 
2021-11-22 19:00:17