• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Мэдээлэл

3 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс болон дотор гэх мэтийн зураг байж болноТөв аймгийн Эрдэнэ сумдын 35 хүртэлх насны залуу малчдын анхдугаар зөвлөгөөнийг 2021.09.21 өдөр Эрдэнэ суманд Нийгмийн салбарын хэлтэс, агентлагууд хамтран зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр залуу малчдад Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, сайн дурын даатгалын ач холбогдол, малчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн нөхөн даатгалын тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлан #Нийгмийн даатгал, #Эрүүл мэндийн даатгал, #Цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд хамруулан ажиллалаа.

2021-09-22 00:00:00