• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
хүүхэд, залуучууд, иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл бүрдлээ.

Аймаг сумын хамтарсан санхүүжилтээр нуурын хороололд Спорт чийрэгжүүлэлт, тоглоомын талбай байгуулах ажлыг Арцат алтай констракшн ХХК тендерт шалгарч, 83.0 сая төгрөгөөр ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгч, хүүхэд, залуучууд, иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл бүрдлээ.

2023-08-04 09:39:06