• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
НАРНЫ ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮРЭЭР НУУРЫН ХОРООЛОЛ, ХУСТАЙ ХОРООЛОЛ, ӨВӨР ХУУРАЙ ХОРООЛОЛ, СЭРВЭН ХОРООЛЛУУДАД НИЙТ 86 ШИРХЭГ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Жишиг гудамжтай болох ажлын цахим тендер шалгаруулалт явагдаж Эрчим-Өгий ХХК шалгарч нарны цахилгаан үүсгүүрээр нуурын хороолол, хустай хороолол, өвөр хуурай хороолол, сэрвэн хорооллуудад нийт 86 ширхэг гэрэлтүүлгийн ажил хийгдлээ.

2023-06-30 12:06:42