• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
2.1 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАСМАЛ ЗАМ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ДУГУЙН ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Сумын төв доторх тоосжилтыг бууруулах, иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 2.1 км хатуу хучилттай засмал зам, явган хүний зам, дугуйн зам тавих ажил эхэллээ. Аймгийн замын сангаас 200.0 сая төгрөг, Сумын шилжих үлдэгдлээс 970.0 сая төгрөг 2023 онд 380.0 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжнэ.

2023-05-19 12:05:11