• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН НЭГЖҮҮД “МОНГОЛ ВИ ТИ НЕТ” ТББ-ТАЙ ХАМТРАН МАЛЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Малын халдварт, паразиттах өвчин эмгэг, малд үзүүлэх хор хөнөөл, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болон эмчилгээ, малын эмийн зөв зохистой хэрэглээ, мал сүргээ мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулахын ач холбогдол, малаас авах эдийн засгийн үр ашгийг хэрхэн тооцох тухай мэдээллийг хүргэлээ. Сургалтанд 54 малчин, мал бүхий иргэд оролцож, малын эмийн хямдралтай үйлчилгээг үзүүллээ

2023-04-14 11:08:16