• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГААР ЗДТГ ШАЛГАРЛАА.

Эрүүл мэндийг дэмжих бодлого, эрүүл аюулгүй орчин, эрүүл мэндийг дэмжих зан үйлийг сурталчлах, олон нийтэд хэвшүүлэх, ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах, элдэв өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 2022 онд зохион байгуулсан ажлыг үнэлж Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газар  “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-аар шалгарууллаа.

2023-02-08 19:45:06