• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭРЭЭ ТЭРГҮҮЛЛЭЭ.

2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭРЭЭ ТЭРГҮҮЛЛЭЭ

Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого шийдвэр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлэн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ тэргүүллээ. Мөн “Ногоон хөгжил-Баялаг бүтээгчдийг дэмжих” урианы жилийн ажлаараа тэргүүллээ.

2023-02-08 16:24:50