• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
ЭРДЭНЭ СУМ ХҮЛЭМЖ НИЙТ УРГАЦААРАА ТЭРГҮҮЛЖ 2022 онд 2.8 га талбайд хамгаалагдсан хөрсний тариалалт хийж, 96 тн ургац хураан авсан амжилт гаргалаа

ТӨВ АЙМАГ 2022 ОНД 239.0 МЯНГАН ТОНН УРГАЦ ХУРААН АВЛАА

“Атар-4” тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян”, “Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах аймгийн бодлого” зорилтын хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, тариаланчдын уйгагүй хичээл зүтгэл, байгаль цаг уурын тааламжтай нөхцөлийн үр дүнд энэ онд 293.0 мянган тонн ургац хураан авсан амжилт үзүүллээ.

ЭРДЭНЭ СУМ ХҮЛЭМЖ НИЙТ УРГАЦААРАА ТЭРГҮҮЛЖ 2022 онд 2.8 га талбайд хамгаалагдсан хөрсний тариалалт хийж, 96 тн ургац хураан авсан амжилт гаргалаа.

2022-11-05 12:25:15