• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 5 багийн засаг дарга нарт албаны хэрэгцээнд HP брэндийн 3 үйлдэлт Laser MFP 135a принтерийн гардуулан өглөө.