• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Эрэн хайх аврах хэсгийн барилгыг ашиглалтад оруулж сумын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг байгуулагдан нээлтийн арга хэмжээ болж өндөрлөлөө.