• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
✨️Хөдөөгийн багт хүргэх соёл урлагийн явуулын үйлчилгээг Эрдэнэ сумын нутаг Баянголд зохион байгууллаа.