• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Бельги улсын нарийн мэргэжлийн нүдний эмч нарын баг 2022оны 06-р сарын 07-ны өдөр Сумын эрүүл мэндийн төвд ажиллаа