• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
СУМЫН ХӨГЖИЛ: ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ" ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.