• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/155 дугаар захирамжаар эхлүүлсэн “АРХИГҮЙ ҮЛГЭРЛЭЕ” 6 сарын аяны хүрээнд Эрдэнэ ЕБС-ийн 10-12 дугаар ангийн сурагчдад "архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль ба архины хор нөлөө" сэдвээр сургалт явуулж гарын авлага, боршу

 

 

2022-05-20 17:50:09