• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилганд хамруулах ажлыг мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжүүд тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн А/137 тоот захирамжийн дагуу 5 багийн 656 малчин өрхийн 25626 толгой үхэр, 84 гахайг мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилганд  хамруулах ажлыг мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжүүд   тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ.

2022-05-20 14:35:19