• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Монгол улс орон даяар "Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо"-ны нээлтийн үйл ажиллагаа эхэллээ.