• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг, оношилгоо 05 дугаар сарын 16-19ны өдрүүдэд сумын төвд явагдлаа.