• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Нуурын хөндийд цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж бий болгох зорилгоор зохион байгуулж байгаа ажилд иргэд, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд болон нутгийн ахмадын хо