• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
"ЗӨВ ХАНДЛАГА-ЭЕРЭГ НӨЛӨӨ" аяны хүрээнд сумын нийт төрийн албан хаагч нарын дунд сургалт зохион байгууллаа.

"Зөв хандлага- Эерэг нөлөө" аяны хүрээнд сумын нийт төрийн албан хаагчдад Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага зэрэг сэдвүүдээр Удирдлагын академийн багш, доктор профессор Алтанцэцэг, Алтанзул нараар сургалт зохион байгууллаа.

2022-04-14 20:06:57