• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Төвлөрсөн хогийн цэгийн хог хаягдлыг түрж цэвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.