• 70276727
  • tuv_erdene@yahoo.com
Ерөнхий боловсролын сургууль Төв аймгийн 12 жилийн сургалттай 20 сургуулиас 1-рт эрэмбэлэгдсэн түүхэн амжилт үзүүллээ